Español  

Zone

From Guifi.net - English Wiki

Revision as of 11:18, 20 April 2014 by Lib2know (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

@work

Creating a New Zone

Maybe you join Guifi.net at a zone which doesn't exist yet. In that case it is necessary to create a new zone.

  1. To do that we should create a user at the guifi.net webpage and confirm the mail with the verification link.
  2. Then we go to the guifi.net Main Page and click "Create content".
  3. There we choose "guifi.net zone" and fill the fields of the form.

Properties of the New Zone Form

Parent zone:: Here we navigate to the zone level under which we want to create our new zone. The structure of zones varies according to geographical or political organization. When creating a new zone you can choose the common use of the area. Some people prefer the political structure and other geographic. The intention is to determine the way how IP numbers are allocated automatically (for example one valley that contains two or more political structures).

Abbreviation:: The abbreviation with ten characters will be the name assigned on the map which shows the areas. This will be the short name to identify the area that we are creating. Avoid abbreviations of 2 or 3 letters. Do not use or spaces, or accents, or other special characters.

translated until here

Zone dynamic mesh mode:: Per defecte infraestructura, aquest és el tipus d'infraestructura de xarxa que utilitzarem. Si ets nou a guifi.net deixa aquest paràmetre amb la opció per defecte.

Fus horari: No necessita explicació ;)

Pàgina inicial de la zona: URL de la comunitat local, si existeix. Útil per a aquelles que volen utilitzar aquest lloc només per l'administració de la xarxa però no disposen del seu propi portal.

notificació per e-mail: correu electrònic de contacte per la zona, per defecte es defineix el correu electrònic vinculat al teu usuari.

Serveis de la Zona

  • proxy per defecte: El Proxy que es definirà automàticament als usuaris que creem a la pestanya "usuaris" a la pàgina del node. Es recomana configurar aquest paràmetre a les subzones (o zones finals), si encara no has creat cap node dintre la zona, deixa aquest paràmetre per quan comencis a configurar els serveis.
  • servidor de gràfiques per defecte: El mateix que proxy per defecte, però per al servidor de gràfiques.


Paràmetres de xarxa globals de la zona (desplegable)

  • Servidors DNS: A definir quan tinguem un servidor de dns a la zona (per a zones finals)
  • Servidors NTP: A definir quan tinguem un servidor de temps a la zona (per a zones finals)
  • Identificador de zona OSPF: identificador per a la zona en el cas d'utilitzar OSPF

Paràmetres del mapa de la zona: Aquí acotem la zona geogràfica

Zone name: Nom de la zona sense abreviacions, amb espais, accents, etc.

Information about this zone: Caixa destinada a donar una mica d'informació de la zona, alguns usuaris són creatius i dónen a conèixer les bondats turístiques i gastronòmiques de la zona :)

Paràmetres del camí URL (desplegable): Definir aquí el nom de la zona sense espais, ni accents. Aquest camp ens permitirà accedir a aquesta zona directament escrivint http://guifi.net/nomdelazona

Informació de l'autoria (desplegable): En el cas que no volguem que la zona no estigui vinculada al nostre usuari, podem definir aquí un altre usuari de la web. El usuari que s'utilitza per a crear una "zona neutra" és "webmestre".en:Zone

Personal tools