Español   Català  

Difference between revisions of "Start an island from scratch"

From Guifi.net - English Wiki

(header, first sentence, connection to article in Spanish and Catalan)
m (What is a island?: raw machine translation included)
Line 1: Line 1:
 
= What is a island? =
 
= What is a island? =
The meaning of "island" is a network node not connected to the core network of guifi.
+
The meaning of "island" is a network part not connected to the core network of guifi.
Una illa s'entén com un tros de xarxa que no està interconnectat a la xarxa troncal de guifi.
+
 
+
 
+
  
 +
raw machine translation:
 +
========================
 +
The appearance of the Islands usually occurs in isolated places where there is already a network infrastructure guifi working, whether for orographic accident or just very far away (it is the case of the start of the deployment in a new region, Council or autonomous community).
 +
---
 
L'aparició de les illes normalment es dóna en llocs aïllats d'on hi ha ja una infraestructura de xarxa guifi funcionant, sigui per accidents orogràfics o simplement molt allunyats (és el cas de l'inici del desplegament en una nova comarca, consell o comunitat autònoma).
 
L'aparició de les illes normalment es dóna en llocs aïllats d'on hi ha ja una infraestructura de xarxa guifi funcionant, sigui per accidents orogràfics o simplement molt allunyats (és el cas de l'inici del desplegament en una nova comarca, consell o comunitat autònoma).
  
 +
If you are lucky that your area there are nodes of guifi.net will cost you less to join and collaborate to pull the cart to go better and better.
 +
But if you live in a town where there is not yet, this is because guifi.net nobody before you has decided to make an open network, from here you encoratjo because you will have the privilege to do born on December 23rd in your area and also because you will have to fight you a bit more to get it put in place the first nodes but he thinks that only you and your friend, relative, etc. have desire and you connect to already have in place the embryo of the open network in your town and then to conquer more and more colleagues, neighbours, ... and add content!
 +
----
 
Si estàs de sort que a la teva zona ja hi han nodes de guifi.net et costarà menys unir-t'hi i col·laborar a estirar el carro perquè vagi cada vegada millor.
 
Si estàs de sort que a la teva zona ja hi han nodes de guifi.net et costarà menys unir-t'hi i col·laborar a estirar el carro perquè vagi cada vegada millor.
 
Però si vius en algun poble on guifi.net encara no hi és, això és perquè ningú abans que tu ha decidit posar-se a fer xarxa oberta, des d'aquí t'encoratjo perquè podràs tenir el privilegi de fer néixer guifi.net a la teva zona i també perquè hauràs de barallar-t'hi una mica més per aconseguir que es posin en marxa els primers nodes, però pensa que només que tu i un teu amic, parent, ... en tingueu ganes i us connecteu ja tindreu en marxa l'embrió de la xarxa oberta al vostre poble i després a conquistar a més i més companys, veïns, ... i a afegir-hi continguts !
 
Però si vius en algun poble on guifi.net encara no hi és, això és perquè ningú abans que tu ha decidit posar-se a fer xarxa oberta, des d'aquí t'encoratjo perquè podràs tenir el privilegi de fer néixer guifi.net a la teva zona i també perquè hauràs de barallar-t'hi una mica més per aconseguir que es posin en marxa els primers nodes, però pensa que només que tu i un teu amic, parent, ... en tingueu ganes i us connecteu ja tindreu en marxa l'embrió de la xarxa oberta al vostre poble i després a conquistar a més i més companys, veïns, ... i a afegir-hi continguts !
  
 +
The creation of an island involves the creation of services and an infrastructure to allow the proper expansion of the same.
 +
---
 
La creació d'una illa implica la creació d'uns serveis i d'una infraestructura per a permetre la correcta expansió de la mateixa.
 
La creació d'una illa implica la creació d'uns serveis i d'una infraestructura per a permetre la correcta expansió de la mateixa.
  

Revision as of 19:40, 30 April 2015

What is a island?

The meaning of "island" is a network part not connected to the core network of guifi.

raw machine translation:

============

The appearance of the Islands usually occurs in isolated places where there is already a network infrastructure guifi working, whether for orographic accident or just very far away (it is the case of the start of the deployment in a new region, Council or autonomous community). --- L'aparició de les illes normalment es dóna en llocs aïllats d'on hi ha ja una infraestructura de xarxa guifi funcionant, sigui per accidents orogràfics o simplement molt allunyats (és el cas de l'inici del desplegament en una nova comarca, consell o comunitat autònoma).

If you are lucky that your area there are nodes of guifi.net will cost you less to join and collaborate to pull the cart to go better and better. But if you live in a town where there is not yet, this is because guifi.net nobody before you has decided to make an open network, from here you encoratjo because you will have the privilege to do born on December 23rd in your area and also because you will have to fight you a bit more to get it put in place the first nodes but he thinks that only you and your friend, relative, etc. have desire and you connect to already have in place the embryo of the open network in your town and then to conquer more and more colleagues, neighbours, ... and add content!


Si estàs de sort que a la teva zona ja hi han nodes de guifi.net et costarà menys unir-t'hi i col·laborar a estirar el carro perquè vagi cada vegada millor. Però si vius en algun poble on guifi.net encara no hi és, això és perquè ningú abans que tu ha decidit posar-se a fer xarxa oberta, des d'aquí t'encoratjo perquè podràs tenir el privilegi de fer néixer guifi.net a la teva zona i també perquè hauràs de barallar-t'hi una mica més per aconseguir que es posin en marxa els primers nodes, però pensa que només que tu i un teu amic, parent, ... en tingueu ganes i us connecteu ja tindreu en marxa l'embrió de la xarxa oberta al vostre poble i després a conquistar a més i més companys, veïns, ... i a afegir-hi continguts !

The creation of an island involves the creation of services and an infrastructure to allow the proper expansion of the same. --- La creació d'una illa implica la creació d'uns serveis i d'una infraestructura per a permetre la correcta expansió de la mateixa.

Què necessita una illa?

Infraestructura: Es requereix com a mínim un supernode (se'n recomanen 2 per poder visualitzar la propietat de l'enrutament dinàmic) i que el(s) mateix(os), permetin la connexió de nodes o clients. Aquesta darrera part és molt important per permetre l'expansió de la xarxa.

Serveis: Per tal de dur una correcta gestió de la xarxa i descobriment de la mateixa són necessaris uns serveis bàsics

  • Servidor de gràfiques: Permeten graficar l'estat dels nodes i supernodes.
  • Servidor de noms de domini (DNS): Permeten resoldre els noms dels dispositius per el seu nom i no la seva IP (més fàcil de recordar per als usuaris)
  • Servidor de rellotge (NTP): És recomanable que tots els dispositius disponguin de la mateixa hora, això facilita la identificació de problemes en els logs i la sincronització dels mateixos.
  • Servei de sortida a internet (Proxy): La sortida a internet mitjançant un proxy és la millor forma de captar nous usuaris a la xarxa. Es recomana que el proxy sigui un proxy federat de guifi.
  • Servidor de compartició de fitxers (FTP): Com que compartir és bo, disposar d'un servei de compartició de fitxers és una altra forma de captar també nous usuaris a la xarxa. Aquest permet als usuaris en comptes de descarregar continguts directament d'internet fer-ho localment, dintre de la xarxa guifi. La transferència dels fitxers sol ser més elevada que des d'internet. Aquest servei és important per explicar-los als usuaris la diferència entre sortir a internet o quedar-se dintre la pròpia xarxa.

Com començo?

Personal tools